توجه فرمایید گروه ها فقط می توانند 3 تا 5 نفره باشند. در صورت ثبت نام گروه با اعضا کمتر از 3 نفر یا بیشتر از 5 نفر ثبت نام آن گروه در نظر گرفته نخواهد شد.

نکته: هر گروه می تواند در زمان ارسال پروپوزال یک استاد راهنما را معرفی نماید لذا نیازی به ثبت نام استاد راهنما در این مرحله نمی باشد.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
800,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.