همه چیز درباره رقابت شبیه سازی شورای نگهبان
1400-06-03
همه چیز درباره رقابت شبیه سازی شورای نگهبان

به منظور آشنایی هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی کشور با نهاد شورای نگهبان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده شورای نگهبان دومین دوره رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان را برگزار می کند.

 

الف) ثبت نام رقابت ها:

1. ثبت نام از طریق سایت پژوهشکده:

1-1. نحوه ثبت نام: ثبت نام از طریق بخش آموزش سایت انتشارات پژوهشکده به نشانی www.nashr-rc.ir صورت می پذیرد.

2-1. زمان ثبت نام: 1 الی 31 شهریور

2.هزینه ثبت نام: برای هر تیم شش نفره 300.000 تومان (نفر 50 هزار تومان)

40 درصد تخفیف برای اعضای باشگاه حقوق اساسی

3. ضوابط ثبت نام: ثبت نام به صورت گروهی انجام می شود و هر گروه شامل 6 دانشجو و یک مربی که می بایست از میان اساتید دانشگاهی باشند.

گروه ها به تفکیک خانم ها و آقایان تشکیل می شوند.

اعضای هر گروه باید حداقل دانشجوی کارشناسی حقوق و یا رشته های مرتبط باشند.

 

مراحل رقابت

مرحله اول: آزمون قانون اساسی - مهرماه؛ امتیاز مرحله: 50 امتیاز

همه ی شرکت کنندگان در رقابت به صورت فردی در آزمون مجازی قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان شرکت خواهند کرد.

میانگین امتیاز کسب شده توسط اعضای هر تیم، به عنوان امتیاز همان تیم در آن مرحله محاسبه خواهد شد.

 

مرحله دوم:

شبیه سازی مصوبات (مصوبه و اساسنامه) - امتیاز مرحله: 100 امتیاز

1. برگزاری کارگاه آموزشی نظارت بر مصوبات (3ساعت مجازی)

2. برگزاری رقابت شبیه سازی به صورت مجازی

زمان رقابت هر تیم حداکثر 30 دقیقه می باشد.

هر تیم زیر نظر دو داور به رقابت می پردازند.

پس از پایان رقابت نتایج توسط داوران بر روی برگههای اعلام نتایج ثبت و برای هیئت داوران ارسال میگردد.

 

شبیه سازی تفسیر قانون اساسی: آبان ماه؛ امتیاز مرحله: 100 امتیاز

1. برگزاری کارگاه آموزشی تفسیر قانون اساسی(3ساعت مجازی)

2. برگزاری رقابت شبیه سازی به صورت مجازی

زمان رقابت هرتیم حداکثر30 دقیقه می باشد.

هرتیم زیر نظر دو داور به رقابت می پردازند.

پس ازپایان رقابت نتایج توسط داوران ثبت و برای هیئت داوران ارسال می گردد.

 

مرحله سوم: شبیه سازی انتخابات؛ آذر ماه؛ امتیاز مرحله: 100 امتیاز

1. برگزاری کارگاه آموزشی انتخابات(3ساعت مجازی)

2. برگزاری رقابت شبیه سازی به صورت مجازی

زمان رقابت هرتیم حداکثر 30 دقیقه می باشد.

هرتیم زیر نظر دو داور به رقابت می پردازند.

پس ازپایان رقابت نتایج توسط داوران ثبت و برای هیئت داوران ارسال می گردد.

 

اختتامیه: برگزاری به صورت حضوری (آذرماه)

مراسم اختتامیه در صورت وجود شرایط لازم در ساختمان مجلس قدیم برگزار می گردد.

 

نحوه تعیین تیم برنده و جوایز آن

درپایان ارزیابی، هرگروه که بر اساس نظر هیئت داوران مرحله اول، دوم و سوم وهمچنین امتیاز مرحله آزمون قانون اساسی، بیشترین امتیاز را کسب نماید به عنوان برترین گروه شناخته می شود.

در هر مرحله گروه هایی که نمره های پایین تر از حد نصاب تعیین شده کسب نمایند از شرکت در مرحله بعد رقابت بازخواهند ماند.

مجموع امتیازات مشتمل بر ارزیابی شکلی نحوه برگزاری جلسات و ارزیابی محتوایی نظرات ارائه شده در دو مرحله، گروه برگزیده را تعیین خواهد کرد.

در پایان به همه گروه ها گواهی شرکت در مسابقه و به سه گروه برتر جوایز زیر اهدا می گردد:

گروه اول: 7.000.000 تومان جایزه نقدی به علاوه انعقاد قرارداد پژوهشی و عضویت طلایی در باشگاه حقوق اساسی

گروه دوم: 5.000.000 تومان جایزه نقدی به علاوه عضویت نقره ای در باشگاه حقوق اساسی

گروه سوم: 3.500.000 تومان جایزه نقدی به علاوه عضویت برنزی در باشگاه حقوق اساسی