1. مهلت ثبت نام در رقابت ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات 1400 تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده شورای نگهبان، نظر به استقبال و درخواست شرکت کنندگان رقابت بحران کرونا و مشارکت در انتخابات 1400، ثبت نام در این رویداد تا تاریخ 15 دی‌ماه 99 تمدید شد.
2. برگزاری رقابت علمی ایده نگاری «بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰»
رقابت علمی ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری بنیاد ملی نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی کشور برگزار خواهد شد.