شورای سیاستگذاری
دکتر عباسعلی کدخدائی
دبیر
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان
پست الکترونیکی: kadkhoda [at] ut.ac.ir
دکتر هادی طحان نظیف
دبیر
عضو حقوقدان شورای نگهبان
پست الکترونیکی: tahan [at] isu.ac.ir
دکتر بهزاد پورسید
دبیر
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
پست الکترونیکی: behzad_۱۴۳۳ [at] yahoo.com
دکتر محمد بهادری
دبیر
معاون کارشناسی (پژوهشهای کاربردی) پژوهشکده شورای نگهبان
پست الکترونیکی: mbahadori [at] ut.ac.ir
دکتر محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی
دبیر
مشاور برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان
پست الکترونیکی: zolfaghar [at] ut.ac.ir