محورها و چالش‌هایی که مسابقه حول آن برگزار می‌شود:

1- چالش مشارکت عمومی در انتخابات در دوره کرونا

2- چالش‌های حوزه‌های قانونی و حقوقی در برگزاری انتخابات همانند محدودیت‌های قانونی در ساعات و روزهای رای‌گیری

3- چالش‌های حوزه انتخابات الکترونیک همانند امنیت انتخابات

4- چالش‌های نحوه‌ی ساماندهی حوزه‌های رای‌دهی همانند بایسته‌های تعیین شده در خصوص نحوه‌ی آماده‌سازی شعب و غیره

5- چالش‌های ناظر بر پروتکل‌های بهداشتی در راستای تضمین سلامت مشارکت کنندگان در انتخابات