• اسلاید تمدید
  • کرونا و انتخابات 1400
  • slide2

انتخابات در ایران یکی از مهمترین رویداد هایی است که به‌عنوان رکن بنیادین تحقق مردم‌سالاری دینی در نظام‌های مبتنی بر اسلام از یکسو و به‌عنوان سازوکار مشارکت سیاسی  در سرنوشت اجتماعی عموم جامعه همواره مورد توجه آحاد مختلف مردم و مسئولین بوده است. انتخابات ریاست جمهوری نیز یکی از مظاهر ویژه‌ی تحقق مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است که مردم با بهره‌گیری از ظرفیت آن خواست و اراده‌ی خود در راستای انتخاب عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری را بیان می‌دارند.
در سال اخیر و با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا، آن‌چه محل نگرانی آحاد ملت ایران و مسئولین امر قرار گرفته است، توجه به این نکته می‌باشد که چه راهکارهایی به‌منظور تضمین سلامت انبوه مشارکت‌کنندگان در انتخابات قابل طرح و اجرا است.
با توجه به نزدیکی فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و لزوم اتخاذ روش‌های موثر در جهت تضمین مشارکت سلامت‌مدارانه‌ی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری پژوهشکده‌ی شورای نگهبان با همکاری بنیاد ملی نخبگان و سایر نهادهای اجرایی و پژوهشی در پی آن است تا با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان علمی سازکارهایی اجرایی در جهت حل این معضل، مطرح نماید.
در همین راستا مسابقه ایده‌نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوی 1400 با محوریت ایجاد چالش در میان شرکت کنندگان، به دنبال ایجاد فضایی پویا به منظور ارائه راهکارهای متناسب با فضای موجود در کشور است. قالب چالش و مسابقه در رویداد از این منظر اهمیت دارد که علاوه بر بروز توانایی‌های شرکت‌کنندگان، با قرارگیر ساختن شرایط واقعی حل مسئله، میتواند منجر به دستیابی به خروجی های متعدد در قبال صورت مسئله واحد شود.
با عطف به مسائل فوق،  پژوهشکده شورای نگهبان به عنوان بازوی مشورتی شورای نگهبان درصدد است با همکاری مرکز مهم سیاست‌گذاری انتخاباتی و مراکز علمی و پژوهشی، گامی عملی به منظور حل چالش روبرو بردارد.

 

 

محورها و چالش‌هایی که مسابقه حول آن برگزار می‌شود:

1-     چالش مشارکت عمومی در انتخابات در دوره کرونا

2-     چالش‌های حوزه‌های قانونی و حقوقی در برگزاری انتخابات همانند محدودیت‌های قانونی در ساعات و روزهای رای‌گیری

3-     چالش‌های حوزه انتخابات الکترونیک همانند امنیت انتخابات

4-     چالش‌های نحوه‌ی ساماندهی حوزه‌های رای‌دهی همانند بایسته‌های تعیین شده در خصوص نحوه‌ی آماده‌سازی شعب و غیره

5-     چالش‌های ناظر بر پروتکل‌های بهداشتی در راستای تضمین سلامت مشارکت کنندگان در انتخابات


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان